Om Bomac

Vi på Bomac utför konstruktion och produktion av kundanpassade kablage och kabelstammar till bl.a. fordons-industrin. Vi prioriterar kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet. Vår styrka är små och medelstora serier där vi tar ansvar för hela flödet från beställning till leverans.

Företaget startades av Bo Marmenfelt 1974. Inriktningen var redan från början elektronik och kablage. Eftersom grundarens tidigare erfarenhet var baserad på arbeten inom sjukvård och marinelektronik var det naturligt att företaget inriktade sin verksamhet inom dessa områden. I starten var bland annat tandläkarröntgen och dyktelefoner produkter som utvecklades och producerades. I takt med att företaget blev känt för sitt arbete med elektronik för besvärlig miljö och hög driftsäkerhet, så erbjöds nya arbetsuppgifter.

Certifierade

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och vår produktion sker enligt vår kvalitetspolicy. Vi har ett brett utbud av moderna kablagemaskiner från bland annat Komax, Schleuniger och Mecal. All kontaktpressning sker enligt IPC 620 och lödning enligt FSD 5115 och FSD 5117, om inget annat avtalats med kund.

Kvalitetspolicy

Bomac Elektronik AB tillverkar och monterar elektronik och kablage. Vi skall tillverka och leverera varor av sådan kvalitet att dessa infriar våra kunders behov, förväntningar och krav, samt uppfyller myndigheters krav. Våra medarbetare skall ha rätt utbildning och verktyg för att ta ett eget ansvar att säkra slutlig kvalitet på produkterna, samt för att aktivt delta i förbättringar av verksamheten. Tillsammans arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vårt kvalitetsledningssystem.

Miljöpolicy

Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete och för en hållbar utveckling. För oss är det viktigt att ta hand om vår omvärld.

GDPR

Information gällande vår databehandling av personuppgifter: Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Vi behandlar personuppgifter främst för att uppfylla våra åtaganden gällande t.ex. leveranser, fakturering, samt för att upprätthålla vårt kundregister. Personuppgifter behövs också för att kunna ge bra service när det gäller marknadsföring, uppföljning och information, samt i vissa fall även för att uppfylla lagar och andra rättsliga förpliktelser.